Navrhnutá obytná štruktúra s vybavenosťou je lokalizovaná pod historickými hradbami devínskeho hradu v chránenej zóne národnej kultúrnej pamiatky. Táto poloha ponúka výhody novej modernej zástaby v symbióze s kvalitou zabývaného prostredia obce.

Bratislavská mestská časť Devín je atraktívnou lokalitou pre jedinečnosť svojej polohy pri sútoku riek Dunaja a Moravy. Ponúka širokú škálu na trávenie voľnočasových aktivít a vynikajúcu dopravnú dostupnosť do centra Bratislavy, či už autom alebo mestskou hromadnou dopravou. Kvalita bývania spočíva v množstve zelene a stávajúcej infraštruktúre, kde je k dispozícii obecný úrad, kultúrne stredisko, pošta, materská škola a iné potrebné služby.

štylizovaný náčrt lokality
situačka

Súkromie a štýl

Obytná štruktúra je tvorená zoskupením 15 rodinných domov, vytvorených zo 6 typov na parcelách veľkostných kategórií - 297 až 525 m². Pri vzájomnom tesnom radení vytvárajú domy sústavu priestorov s garanciou intímneho a súkromného prostredia. Od ulice sú priečelia domov nepravidelne odstupňované, čím sa dosahuje vytvorenie pestrých priehľadov a priestorov. Zároveň sa odstupňovaním jednotlivých objektov dosahuje ich presvetlenie z východnej resp. západnej strany.

Pri vstupe do uličnej zóny je plánovaná výstavba menšieho centra občianskej vybavenosti, ktoré svojou dimenziou harmonizuje s mierkou rodinných domov. Novovytvorené námestie a súkromná ulica lemovaná stromoradím vytvorí bezpečný a príjemný priestor pre obyvateľov Condomínia. Vysokokvalitné prevedenie a materiály použité pri realizácií v kombinácií s nezvyčajnou a modernou architektúrou a nádhernými výhľadmi na Hrad Devín a Devínsku Kobylu sú predpokladom pre štýlové a moderné bývanie priamo v srdci Devína.situačka

Objekt občianskej vybavenosti

Objekt pri vstupe do územia integruje predajňu potravín, kaviareň a námestie s detským ihriskom a posedením pod korunou existujúceho stromu. V podkroví sú priestory na kancelárie alebo iné služby. to všetko je integrované v objeme, ktorý svojou mierkou a materiálovým riešením korešponduje s okolitou stavebnou štruktúrou.

objekt občianskej vybavenosti - vizualizácia


Objekt občianskej vybavenosti je koncipovaný ako
U-pôdorys, ktorý zviera verejný priestor námestia so zeleňou a kompozíciou pre detské hry. Podkrovie má samostatný vstup priamo z námestia. V exteriéri sa nachádza 16 parkovacích miest.

ADMINISTRATÍVA a terasa
275 m² + 17 m²

KAVIAREŇ a terasa
47,5 m² + 19,77 m²

PREDAJŇA a zázemie
146 m² + 135 m²

stiahnite si katalóg OV (.pdf)
alebo
kontaktujte nás v prípade záujmu o prenájom